Ba Lan chỉ thắng được một trận đấu chính thức chống lại Italy (2-1 trong giai đoạn tập thể của quốc hội vào tháng Sáu 1974)Như tôi đã nói, đó là chuyện chung và chúng tôi cần mọi người hài lòng với thỏa thuận đó.Chúng ta nên tổng kết lại và rút kinh nghiệm từ nó.