Moreno đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong mười năm để ghi bàn 30 hạng mục tiêu cho Villarenal trong một mùa duy nhất.*82221; “Thêm nữa, chúng có Gerard Moreno, một tay đấm cừ khôi, Pao Torres, Arsenho và tôi biết rất rõ họ.Nên mỗi giờ đều quan trọng, mỗi ngày đều quan trọng.