Anh ta luyện t ập với U 23, và có lúc chơi với nó, và tôi tới thăm chúng. nhưng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở chợ mới.(Ivan)Nhưng thật ra, có rất nhiều thứ được bịa ra.