Việc xếp hàng của thực phẩm Madrid: 1- kurtuva, 6- Nacho, 4 – Ramos (62 phút, 25- Rodrigo), 5 Varane, 22 – Mendl, 15 – balwade (62 phút, 8 chữ thập), 14- casemillo, 17 – BasTrả, 20- vinesius (74 phút, 7- Azar), 22- ISCO (62 phút, 10 * Modric), 9- Benzema không nằm trên cái ô.Cho tới khi có thể xảy ra bất cứ chuyện gì xảy ra. Cho tới khi có thể xảy ra bất cứ chuyện gì xảy ra. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Tôi sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra.Chung, 24- joema Sanchez), 9 – Boyer (74 phút, 6- mufrou), 21 – Carrillo thay thế không xuất hiện: 1- garzaniga, 18- Palacios, 15- Luis MI, 10- milia, 7- 9o, 8 – Victor RodriguezÁp-ra-ham cũng như nhau. vậy nên ông ấy không chơi được.Anh có một mối quan hệ tốt với varane, trong giây phút quan trọng nhất của việc tái ký lại hợp đồng của anh ta.No, no, no, no, tôi nghĩ varane luôn luôn đón thứ rất nhiều lời và vui vẻ ở đây.